Insonorització

Amb la insonorització d'espais el que pretenem és que la font sonora d'un espai A, arribi a un espai adjacent B amb la mínima energia possible. Per aconseguir-ho, utilitzem materials aïllants, que reflecteixen la major part de l'energia i atenuen el pas del soroll, per mitjà del sòl, el sostre i les parets. També disposem de solucions per esmorteir el soroll en camp obert, mitjançant barreres acústiques. A Gravis també realitzem mesuraments de pressió sonora per al compliment de normatives acústiques.

Per a més informació pot contactar amb nosaltres al 972 46 04 00 o a través del següent formulari: