Restaurant El Vint-Vint de Palamós

Millora del confort acústic al menjador del restaurant.

El Restaurant El Vint-Vint de Palamós patia un greu problema acústic al seu local. El so de les converses, els coberts, arrossegar les cadires... rebotaven al sostre i les parets llises generant un important soroll de fons. Això provocava malestar, estrès i dificultat per entendre la parla, afectant el benestar tant dels seus clients com dels seus treballadors.

Després de realitzar un estudi acústic de l'espai i instal·lar el nostre material acústic absorbent sense necessitat d'obres i sense entorpir l'activitat del restaurant, s'ha reduït la reverberació i s'ha millorat notablement el confort acústic.

A partir d'ara, tant els clients com els treballadors gaudiran d'un espai acústicament confortable, sense reverberacions i sorolls molestos. Això afavorirà el benestar i la salut general de les persones que es trobin en aquest espai.


¿Necesitas mejorar la acústica de un espacio? Llámanos al 972 460 400 o contacta a través del siguiente formulario y te haremos una visita técnica gratuita.