Parròquia de St Crist, BCN

Instal·lació finalitzada a la Parròquia de Sant Crist a Barcelona i amb moltes ganes de fer més projectes en centres de culte. A partir dels nostres panells acústics, la megafonia ha passat a ser innecessària.