El Trinket

Instal·lació d'una barrera acústica per al compliment de la normativa de contaminació acústica a la terrassa del bar "El Trinket".

Els veïns d'aquest bar amb terrassa a Tossa de Mar ens van indicar la problemàtica de sorolls i contaminació acústica i vam estudiar una solució per oferir-los. La idea era atenuar als habitatges annexos el soroll que es podia generar a la terrassa del bar.

Per fer-ho, vam crear una barrera acústica a la part alta del mur que separa la terrassa dels habitatges, amb un material que recull gran part de l'energia generada. Despres de realitzar les medicions pertinents, vam aconseguir reduir el soroll en uns quants decibels, per la qual cosa el propietari compleix ara la normatíva de contaminació acústica i els veïns han obtingut una solució al seu problema.