Hotel Beverly Blanes

Instal·lació d'un sistema de so capaç de funcionar com a megafonia durant el dia i com a sistema de so per a discoteca durant la nit.

L'hotel Beverly està situat a pocs minuts del centre de la ciutat de Blanes, a plena zona turística i en el qual hem instal·lat un sofisticat sistema de so.

Quan ens van plantejar la necessitat de renovar el seu sistema de so, els responsables de l'hotel ens van posar com a condició que a més de disposar d'una qualitat de so impecable, el sistema fos capaç de funcionar com a megafonia durant el dia i com a sistema de so per a discoteca durant la nit.

Per complir satisfactòriament amb les expectatives del client, a Gravis hem recorregut als equips de la nostra marca de confiança Apart juntament amb el nostre saber fer.

Després d'un acurat procés d'ajust, optimització i posada en fase, es va aconseguir un sistema de so flexible i capaç d'oferir una qualitat extraordinària. La satisfacció del client va ser absoluta.