Col·legi Cor de Maria

Conversió del gimnàs en una sala polivalent pensada per a actes escolars i obres teatrals amb un sistema de so, il·luminació i cortines motoritzades.

Després de desmuntar les antigues instal·lacions i pintar, vam posar una nova estructura d'escenari i de subjecció d'il·luminació i cortines millorant i unificant l'estètica de l'espai. Vam renovar tot el sistema audiovisual amb nous equips de so, il·luminació i vídeo com per exemple una pantalla retro de gran format per projeccions al fons de l'escenari o focus LED de 5 colors.

El resultat: ara l'escola compta amb un espai polivalent i equipat adequadament per fer tot tipus d'actes i actuacions com conferències, obres de teatre, concerts, recitals... amb tecnologia actual i amb un sistema de control dels recursos tècnics intuïtiu per usuaris amb un coneixement tècnic baix.