Millora acústica a la seu de LIFTISA

Millora acústica a les oficines centrals de LIFTISA.