Escola Oficial d'Idiomes de Cornellà de Llobregat.

Millora acústica de les aules, solucionant les dificultats que tenien els alumnes per entendre al professor i als exercicis de comprensió oral.

 

A una escola d'idiomes és molt important que els exercissis de comprensió oral i les explicacions del professor es realitzin a un espai adequat pel que fa a l'acústica. En cas contrari, la falta d'intel·ligibilitat de l'aula, causada per les reverberacions no desitjades de l'espai, dificulten dramàticament l'aprenentatge d'un idioma nou, on escoltar amb claredat les paraules i apreciar la fonètica és una de les claus per avançar. Per sort, la directiva de l'EOI de Cornellà de Llobregat tenia clar que les seves aules necessitaven una intervenció acústica i per aquest motiu van contactar amb nosaltres.

Després de la visita tècnica inicial, on es fan diverses proves per mesurar el RT (temps de reverberació) de l'espai, es calcula la quantitat de material acústic que necessita cada aula per complir amb els valors òptims. El material escollit són les nostres plaques acústiques bisellades, amb excel·lents qualitats d'absorció acústica i resistència al foc, de 625 x 625mm i 50mm de gruix en color blanc per integrar-se en el disseny de l'espai.

Escollim aquest tipus de plaques acústiques per dos motius: rapidesa d'instal·lació i millor preu. Rapidesa perquè no es necessita realitzar obres per instal·lar les plaques i la seva col·locació és ràpida, de forma que l'activitat de l'escola no es veu afectada. I podem oferir el millor preu perquè és un producte propi que venem a preu de fàbrica.

Un cop instal·lades les plaques, les aules passen a tenir una RT de 1,2 segons a 0,58 segons, una millora molt significativa i clarament audible que els professors que s'acostaven a visitar les aules tractades de seguida van notar amb gran alegria, tal com ens explicaven els nostres tècnics desplaçats a l'escola. A partir d'ara els alumnes del EOI Cornellà de Llobregat gaudiran d'unes aules ideals per aprendre idiomes, augmentant el seu rendiment acadèmic de forma significativa.