Discoteca Abacco

Estudi de l'impacte acústic segons la normativa i remodelació del sistema sonor de la discoteca.

Un dels locals més selectes i amb més història de Blanes, l'Abacco rep cada any milers de persones amants de la vida noctàmbula i del bon ambient. La seva gran sala necessita una instal·lació de so complexa i molta habilitat per a processar, modelar i posar a punt el so.

El repte plantejat va ser adequar el robust sistema sonor que resideix al local a uns paràmetres de més intensitat, més claredat i sense que afectés les immediateses del recinte, és a dir, sense noses per als veïns.

Els nostres enginyers han invertit hores de mesures, càlculs i retocs per a programar la instal·lació de so per a un òptim rendiment, una senyal cristal·lina i una intensitat adequada a les dimensions del local i a la música que s'hi punxa.

El resultat no és menys que brillant: els altaveus i subwoofers vintage ressonen amb tot el seu rendiment, tot mantinguen't-se en uns marges conformes a les necessitats de la sala i de la clientela.

Com resa el cartell de l'entrada: gaudir de tots els plaers és insensat, evitar-los és insensible.