Formulari projecte audiovisual / acústic

Dimensions de la sala

Informació adicional

Per tal de poder donar-te una millor solució, pots enviar-nos fotografies de l'espai.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Dades de contacte