Contaminació acústica: l'amenaça invisible

16/08/2019

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el soroll és un dels factors ambientals que pot generar una major quantitat de malalties.

Cada cop generem més soroll, especialment a grans ciutats o espais comercials i d'oci, i una llarga exposició a aquestes fonts de so pot provocar un hàbit de costum que, tant a curt com a llarg termini, pot arribar a ser molt nociu per a la nostra salut.

Quins problemes pot generar la contaminació acústica?

A nivell físic la contaminació acústica pot tenir diversos efectes, com ara pèrdua d'audició, aparició de xiulades a les orelles, etc. A nivell psicològic, pot causar irritabilitat, estrès, falta de concentració, problemes de comunicació, ansietat, etc.

Solucions per a la contaminació acústica

La contaminació acústica provocada per una activitat comercial o cultural pot ser generada per diverses causes o una suma de diversos factors, com ara equips de so mal calibrats o a un volum excessiu, falta d'aïllament acústic o per un mal disseny de l'acústica de l'espai, que genera reverberacions i soroll de fons.

Per combatre aquestes situacions, a Gravis t'assessorem per trobar la solució definitiva i més econòmica possible a cada problema: instal·lació de limitadors de so, recalibratge i ajust electroacústic dels sistemes de so, solucions amb diferents materials acústics absorbents alguns dels quals no necessiten obres i s'adapten totalment al disseny de l'espai, entre d'altres.