7 aspectes a tenir en compte a l'hora d'escollir el teu sistema audiovisual.

19/01/2021

No malgastis els teus diners i tria el sistema audiovisual que més s'adapti a les teves necessitats.


Una bona instal·lació audiovisual ens ha de permetre confiar que quan la necessitem, tot funcionarà correctament. Però sobretot, els equips i les seves prestacions han de ser escollits tenint molt clar dos aspectes generals: les necessitats que motiven la seva adquisició i les característiques de l'espai en el qual han de funcionar. Si no, correm el risc de desaprofitar la inversió o pitjor encara, que els sistemes no funcionin correctament.

A continuació t'expliquem en profunditat 7 coses importants que tenim en compte a Gravis quan ens enfrontem a un nou projecte d'integració audiovisual:

Segons les necessitats d'ús

1. Es requereix una instal·lació fixa, mòbil o temporal?

No tots els sistemes deuen ser pensats per estar sempre en un mateix espai. Per exemple alguns clients necessiten sistemes mòbils de videoconferència capaços de moure entre diverses estades dins d'unes oficines. Un altre cas molt comú en sectors com l'hostaleria és instal·lar un sistema temporal en una terrassa o zona exterior a l'inici de l'estiu i desmuntar-lo per realitzar un manteniment o evitar el seu desgast durant l'hivern. 

 

2. Freqüència d'ús

És important tenir en compte quant de temps estarà en marxa el nostre sistema, és a dir, si el seu ús serà més aviat ocasional o haurà de funcionar les 24 hores al dia durant tot l'any. Per al segon cas, hi ha al mercat una gamma de dispositius pensats per a un ús intensiu que, si bé requereixen una inversió més elevada, garanteixen el bon funcionament de sistema a llarg termini.  

 

3. Connectivitat i gestió de continguts.

No serveix de res un sistema audiovisual si no hi ha continguts per a ser reproduïts en aquest i, per norma general, aquests continguts haurien de poder-se gestionar amb facilitat, fins i tot en sistemes audiovisuals formats per diversos dispositius repartits en un edifici o en diverses localitzacions distants. Existeixen solucions per no caminar donant voltes amb un pendrive, ja que avui dia, la tecnologia ens permet gestionar el nostre contingut de forma molt còmoda des del núvol, amb un ordinador o dispositius mòbils (tauletes, smartphones), gràcies a programaris que permeten pujar contingut, crear llistes de reproducció, programar franges horàries, organitzar la informació a la pantalla ... Hi ha milers de possibilitats en funció de les necessitats de cada projecte. 

 

4. Operativitat

Cal tenir en compte el perfil de l'usuari que operarà el sistema. Un error que cometen algunes empreses del nostre sector és instal·lar sistemes que requereixen avançats coneixements tècnics per a posar-los en marxa amb un bon rendiment, mentre que a la pràctica els usuaris que han de fer ús del sistema no posseeixen els coneixements necessaris. Per sort hi ha sistemes als quals es pot limitar la seva operativitat i optimitzar com sistemes "Plug & play", amb escenes o preconfiguracions per a les diferents situacions a les quals ha de respondre el sistema. Per exemple en una sala d'actes, podem crear una configuració o "preset" per a un aforament reduït, on el so es concentri en les primeres files, i una altra per als casos en què la sala es trobi en el seu màxim aforament, ajustant la projecció del so i el seu volum.

Segons les característiques de l'espai

5. Volum de l'espai i distàncies a cobrir

La morfologia d'un espai en el qual ha d'operar un sistema audiovisual condiciona molts dels paràmetres dels dispositius que formaran part d'aquest: la resolució i mida de les pantalles, la potència de sistema de so, la necessitat de sistemes compactes i amb mínim cablejat, la col·locació de cada altaveu en l'espai tenint en compte la fase i la seva dispersió ... Relacionat amb aquest aspecte, també hem de tenir en compte on se situarà la nostra audiència, ja que per exemple en pantalles de LED es determina la mida del píxel en funció de la distància de l'observador. 

 

6. La il·luminació de l'espai.

El tipus de llum (natural o artificial), la quantitat de llum (lúmens) i la seva temperatura de color (càlida, freda) són paràmetres molt importants d'un espai a l'hora d'escollir un tipus de sistema de reproducció de vídeo i les seves característiques. Per exemple, la majoria de projectors no responen bé en espais amb grans finestres, llum natural o sol directe, llevat que hi hagi cortines o elements per enfosquir l'espai. No obstant això, hi ha monitors i pantalles LED amb una alta lluminositat, pensats per funcionar en zones molt il·luminades. Altres vegades la barreja de lluminàries de diferent temperatura de color en una sala, poden empobrir la qualitat d'imatge d'un sistema de streaming o videoconferència.

 

7. L'acústica i l'electroacústica.

Si un espai pateix d'un mal disseny acústic no podrà garantir la qualitat sonora que el seu ús requereixi. No importa el bo que sigui el sistema de so instal·lat si la sala no funciona acústicament. Per tant, tenir en compte l'acústica d'un espai és imprescindible perquè els sistemes audiovisuals instal·lats rendeixin correctament. Per solucionar l'acústica d'un espai, existeixen diferents solucions i materials.

Un altre element a tenir en compte és l'electroacústica, la part de l'acústica que té com a objectiu l'estudi, anàlisi i disseny dels dispositius que tenen la capacitat de convertir l'energia elèctrica en acústica i a l'inrevés (micròfons, altaveus, equalitzadors, limitadors ...). És a dir, es tenen en compte aspectes com el calibratge i equalització de sistema segons la resposta freqüencial de l'espai, la col·locació dels altaveus tenint en compte la fase per evitar cancel·lacions, obtenir el màxim rendiment dels altaveus...

Ara que coneixes tots els aspectes a tenir en compte, recorda fer-te les preguntes correctes per escollir el sistema que realment necessites i aprofitar al màxim la teva inversió.  

Es requereix una instal·lació fixa, mòbil o temporal?

El sistema es farà servir ocasionalment o de forma intensiva?

Com gestionaràs els teus continguts?

Quin nivell de coneixements tècnics tindrà l'usuari?

Com és l'espai en el qual ha de funcionar?

Com està il·luminat l'espai?

Com és la qualitat acústica del teu espai?

Necessites un sistema audiovisual? Truca'ns a 972 460 400 o contacta a través del següent formulari i et farem una visita tècnica gratuïta!

T'assessorarem per escollir la solució més adequada a les teves necessitats i recursos. També ens podem encarregar de la instal·lació i configuració perquè no hagis de preocupar-te de res.