EL CONFORT ACÚSTIC

A Gravis ens preocupa el confort acústic i tenim solucions a mida per als nostres clients. Oferim solucions per a controlar la transmissió sonora i millorar les condicions d’escolta.

Hi ha diversos problemes a l’hora de tractar la contaminació acústica. Podem tenir excessiu soroll extern que ens molesti o, per contra, siguem nosaltres els que molestem als nostres veïns; que el nostre recinte no sigui confortable pel que fa a acústica, o que els equips de so que utilitzem puguin generar molèsties auditives. Per a resoldre aquests problemes, a Gravis disposem de diverses solucions que s’engloben en tres grans estudis: l’aïllament acústic o insonorització, el condicionament acústic i l’electro-acústica.

INSONORITZACIÓ

Amb la insonorització d’espais el que pretenem és que la font sonora d’un espai A, arribi a un espai adjacent B amb la mínima energia possible. Per a aconseguir-ho, utilitzem materials aïllants, que reflecteixen la major part de l’energia i atenuen el pas del soroll, per mitjà del sòl, el sostre i les parets. També disposem de solucions per esmorteir el soroll a camp obert, mitjançant barreres acústiques. A Gravis realitzem mesuraments de pressió sonora per al compliment de normatives acústiques.

CONDICIONAMENT ACÚSTIC

Les fonts de so dins d’un espai tancat s’amplifiquen per mitjà de les reflexions amb parets, terra i sostre. Els materials d’aquests recintes han de tenir un coeficient d’absorció adequat a l’ús que se li vulgui donar a la sala. A Gravis disposem d’un material molt absorbent, que no requereix obra, és molt fàcil d’instal·lar i es presenta en diferents formes i colors. També es pot serigrafiar, integrant així aquest material en el disseny de la sala en qüestió, ja que entenem que disseny i confort acústic han d’anar de la mà. A Gravis analitzem la qualitat acústica dels recintes o sales, per a donar solucions adaptades al client.

ELECTRO-ACÚSTICA

Es basa en l’adaptació, millora o instal·lació de sistemes electro-acústics per a la sonorització de sales o recintes. Freqüentment, ens trobem sales i locals que disposen d’un sistema de sonorització que no acaba de funcionar com el client desitja, o que genera incomoditats acústiques, ja sigui dins o fora de la sala. Per a això, a Gravis estudiem les possibilitats de l’equip, l’adaptem segons les necessitats, millorem el seu rendiment, o el substituïm per un altre sistema més adequat.

PROJECTES DE SOLUCIÓ ACÚSTICA