INTEGRACIÓ AUDIOVISUAL

El departament d’integració audiovisual de Gravis és l’encarregat de solucionar les necessitats audiovisuals dels nostres clients. Realitzem l’estudi i la instal·lació de l’equip de sonorització d’un recinte, de la il·luminació fixa o espectacular i del sistema de reproducció d’imatge i vídeo. Tot això ho podem integrar, depenent de la solució que es requereixi per a cada tipus de client. En Gravis prevalem la instal·lació de material punter i de màxima qualitat, estudiant la necessitat existent i adequant l’estudi a les possibilitats i requeriments del client i del recinte.

ÀUDIO

La instal·lació d’un equip de reproducció de so òptim és un tema al qual moltes vegades no li donem la importància que es mereix. A Gravis, tractem amb cura les necessitats exposades per cada client, i creiem que cada solució és diferent. La sonorització d’un recinte no és només instal·lar altaveus. A Gravis realitzem un projecte individual, en el que estudiem les possibilitats de l’espai, instal·lem un equip òptim per a les necessitats que cal cobrir, i en realitzem un ajust exhaustiu, per aconseguir la màxima satisfacció del client.

IL·LUMINACIÓ

La il·luminació és una forma de comunicació amb la qual podem transmetre emocions i influir en els sentiments de les persones. Per això, a Gravis pensem que la il·luminació d’un recinte s’ha de dur a terme des d’una visió pràctica i emocional a la vegada. No es tracta d’il·luminar, si no de donar-li un sentit i integrar l’espai mitjançant la llum, buscant les emocions dels clients. Disposem de solucions en il·luminació fixa, il·luminació espectacular i il·luminació emocional.

VÍDEO

A Gravis, a l’hora de pensar en solucions per a la reproducció de vídeo, no només veiem la idea de projectar una imatge directa a un client, sinó que pensem en la integració d’aquesta imatge en l’entorn. Tant podem fer una instal·lació d’un equip de projecció per al consum directe del client (projectors, pantalles i televisor led), com podem instal·lar equips per al consum indirecte, emocional i sensitiu, mitjançant panells i cortines led, instal·lats en parets, terres o sostres.

PROJECTES D’INTEGRACIÓ AUDIOVISUAL