Com cada anys, estem als escenaris del camping Delfin Verde, aportant el nostre saber fer i una mica de emoció.  

El repte:   Amb menys de 2 hores tot muntat i probat. 

Equip de so LINE Array amb fase amb les caixes del derrera del escenari.  Si, si.  Tal com ho sens.    

Un repte.  Una realitat.