Avís legal:

LSSICE:

Complint l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), tot seguit indiquem les dades d’identificació de l’empresa.

El propietari d’aquest lloc web és, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL, CIF. B17981887, amb domicili fiscal, C/de la via nº 62, 17244 Cassá de la Selva, GIRONA.

Tel: 972 46 04 00 i 609 340 723

Correu electrònic: info@gravis.cat

L’accés a la pàgina web té caràcter gratuït.

El propietari del lloc web no podrà enviar missatges de correu electrònic comercial als usuaris sense el seu consentiment exprés. Només l’utilitzarà el seu correu electrònic o informació proporcionada per contactar amb vostè per a qüestions relatives a la consulta realitzada.

L’accés a aquest lloc web o que de qualsevol manera, dóna la qualificació de l’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna d’aquestes condicions d’ús, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, és responsabilitat de tots els usuaris de les condicions existents en cadascuna de les ocasions que accedir a aquest lloc Web, així que si ell no esta d’acord amb qualsevol d’ells aquí disposades, haurà d’abstenir en relació amb l’ús d’aquest lloc Web.

UNA VEGADA ENVIAT EL CONTACTE A LA EMPRESA, EL USUARI ACCEPTA AQUESTES CONDICIONS:

 

  1. PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES

Quan per l’accés a determinats continguts o serveis són necessaris per a facilitar les dades personals, els usuaris han de vetllar per la seva veracitat, exactitud, autenticitat i validesa, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL pot donar aquestes dades automatitzats corresponent tractament segons la seva naturalesa o el propòsit, en els termes indicats en la secció de política de protecció de dades.

  1. FUNCIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a:

  1. a) fer un ús adequat i lícit de la web, així com els continguts i serveis, d’acord amb: (I) la legislació aplicable en qualsevol moment; (II) les condicions generals del lloc Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic (IV).

(b) es proporcionen amb tots els mitjans i els requeriments tècnics necessaris per accedir al lloc Web.

(c) proporcionar informació veraç en emplenar els formularis continguts en el lloc Web i per mantenir-los amb les seves dades personals actualitzada en tot moment per tal que respongui en tot moment a la situació real de l’usuari. L’usuari és únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que fan i el dany causat a GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL o a tercers per la informació facilitada.

No obstant el disposat en el paràgraf anterior, l’usuari també s’ha abstenir de:

(a) fer un ús no autoritzada o fraudulenta de lloc web o els continguts amb finalitats o efectes que són il·lícits, prohibits en les presents condicions generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inhabilitar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip.

(b) accedir o intentar accedir a recursos o a les àrees restringides de la web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

(c) provocar danys als sistemes físics o lògics del lloc Web, seus proveïdors o de tercers.

(d) introduir o difondre a la xarxa virus o qualsevol altres sistemes físics o lògics que són susceptibles de causar danys als sistemes físics o lògics, dels seus proveïdors o tercers.

(e) l’intent d’accedir, utilitzar i/o manipular dades, proveïdors de tercers i altres usuaris.

(f) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti permès legalment.

 

(g) suprimir, amagar o manipular les notes en matèria de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL o de tercers, incorporats en els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d’informació que poden incloure’s en el contingut.

(h) obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, si s’escau, s’han col·locat a la seva disposició a aquest efecte o han indicat expressament en les pàgines web on el contingut és o, en general, d’aquells que habitualment es dediquen a Internet no suposin un risc de dany o ús del lloc Web o dels continguts.

(i) en particular i a merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari accepta no a transmetre, distribuir o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) d’alguna manera contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts a la Constitució, en els tractats internacionals i a la resta de la legislació.

(II) indueixin, incitin o promoguin penal, calumniós, difamatori, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, bons costums generalment acceptats o l’ordre públic.

(III) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o pensaments discriminatoris detenir sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) incorporar, posi a disposició o permetre l’accés a productes, elements, missatges i/o serveis penal, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contràries a la llei, la moral i bons costums generalment acceptats o l’ordre públic.

(V) indueix o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(VI) indueixin o incitin a participar en perilloses, de risc o nocives per a la salut i equilibri psíquic.

(VII) està protegit per la legislació sobre protecció intel·lectual o industrial pertanyents a GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL o de tercers, menys que autoritzat l’ús que es pretén realitzar.

(VIII) ser contraris a l’honor, intimitat personal i familiar o la imatge de les persones.

(IX) constitueixi cap tipus de publicitat.

(X) inclou qualsevol tipus de virus o programa que impedeix el funcionament normal del lloc web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc Web, li proporcionarà una contrasenya, es veuen obligats a utilitzar-lo de forma diligent, mantenint-lo en secret. Com a resultat, es farà responsable de la seva custòdia i confidencialitat, comprometent no per donar-li a tercers, ja sigui de forma temporal o permanent, o per permetre l’accés a aquests serveis o continguts per la gent de fora. També es compromet a notificar-ho a la GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL qualsevol acte que pot conduir a un mal ús de la seva contrasenya, com, per exemple, robatori, pèrdua o no autoritzada, per procedir a la seva immediata cancel·lació. Com a resultat, mentre que no fa la notificació anterior, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL queda eximida de qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització de la seva contrasenya, ara la seva responsabilitat qualsevol ús il·lícit dels continguts i/o serveis del lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si bé negligents o fraudulentes incompliment de qualsevol de les obligacions establerts en les presents condicions generals d’ús, serà responsable per tots els danys i perjudicis resultants de l’incompliment.

 

  1. RESPONSABILITATS

GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL pot interrompre el servei o resoldre immediatament la relació amb l’usuari si detecta qualsevol ús del seu lloc Web o qualsevol dels serveis oferits en la mateixa sigui contrari a les presents condicions generals d’ús.

GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL no és responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per l’ús del lloc Web. Només és responsable d’eliminar, tan aviat com sigui possible, els continguts que pot generar danys, sempre que així ho notifica. Sobretot, no es fa responsable per danys i perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

(I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa fora del control de GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL.

(II) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.

(III) abús indegut o inadequat del lloc Web.

(IV) errors de seguretat o navegació causat per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix. GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL administradors es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació presentada en el lloc Web.

 

GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que podria ser del mal funcionament de lliure disposició i l’ús per part dels usuaris dels serveis de lloc Web. GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL també s’exonera de qualsevol responsabilitat pels continguts i informacions que poden ser rebut com a conseqüència els formularis de recollida de dades, encara el mateix només per a la prestació de serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys per a un ús il·legal. Es defensar, indemnitzar i mantenir la GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL inofensius contra qualsevol danys i perjudicis resultants de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència de l’accés o ús del lloc Web. Vostè també accepta indemnitzar GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL contra danys i perjudicis i danys, de servir d’altra banda “robots”, “aranyes”, “rastrejadors” o similars eines utilitzades per a recollir o extreure dades o qualsevol altra acció al seu torn va imposar una càrrega irracional sobre el funcionament del lloc Web.

4 ENLLAÇOS

Lloc Web de Associaciò esportiva de vela GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SLinclou enllaços a altres llocs web operats per tercers, per facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocini.

D’acord amb això, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL no és responsable pel contingut d’aquestes pàgines web, ni es troba en una posició de garant o / o de part del proveïdor dels serveis o informació que podrien ésser oferts per terceres persones a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un limitat, revocable i no exclusiva dret a crear enllaços a la pàgina d’inici de la web exclusivament per a ús no comercial i privada.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES.

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per tant, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL automàticament tractarà les dades personals en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter Personal i desenvolupament RD 1720/2007. Per a això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de dades de caràcter personal, així com l’establiment dels objectius prèviament establerts, en les condicions definides en la política de protecció dades [enllaç] Presentació del lloc Web.

 

6 GALETES

GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL es reserva el dret d’utilitzar tecnologia “cookies” en el lloc Web, per reconèixer-lo com un usuari freqüent i personalitzar el seu ús del lloc Web mitjançant la preselecció del vostre idioma, o continguts més específics o desitjada. Les “cookies” utilitzades pel lloc Web, o el tercer que actuï en el seu nom, només estan associades amb un usuari anònim i al seu ordinador i no facilitar les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per un servidor de Web d’inscriure a l’usuari de navegació en el lloc Web, quan l’usuari permeti la recepció. Al mateix temps pot suprimir “cookies” per a que haurien de referir a les instruccions d’ús del navegador.

Gràcies a les galetes, és possible que GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit usuari, monitor progrés i nombre d’entrades.

 

7. DURACIÓ I TERMINACIÓ

La prestació del servei d’aquest lloc Web i altres serveis són, en principi, una durada indefinida. No obstant això, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL serà capaç d’interrompre o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan aquesta sigui possible és, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL es anunciar l’acabament o suspensió de la prestació del servei particular.

 

  1. REPRESENTACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el lloc Web són únicament informatives. Per tant, oferint-los, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL concedit garanties o representacions en relació amb els continguts i serveis oferts en el web, incloent-hi, limitació, les garanties de legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o COMERCIABILITAT, excepte on per llei aquestes representacions i garanties no pot ser exclòs.

9 FORÇA MAJOR

GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL no es fa responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si això es deu a les perllongades de font d’alimentació, telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosió, inundacions, actes i omissions del govern, i en general tots els casos de força major o imprevistos circumstàncies.

 

  1. CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals, així com l’ús del lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia es resoldran pels tribunals.

En cas qualsevol disposició d’aquestes condicions per ser no vinculant o no vàlid sota la llei aplicable o com a resultat d’una decisió judicial o administrativa, aquesta ineficàcia o invalidesa es no aquests termes a sigui no vinculant o no vàlid en el seu conjunt. En aquests casos, GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS SL es procedirà a la modificació o substitució d’aquesta disposició amb un que és vàlida i exigible i que, en la mesura possible, aconseguir l’objectiu i la reclamació es reflecteix en la disposició original.