Control de so de 8 micròfons de diadema i micròfons de ma,  amb retransmisió simultània de vídeos al Saló espinal i la capella de sant Ignasi.